Chồng bán vợ cho chủ nợ để trả nợ Dong Xiaowan

123Zoom+1.9 Tr4.3 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Dong Xiaowan đã bị chính người chồng đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay bán đi cho chủ nợ để bù lấp số tiền mà anh đã bị phá sản. Một người chồng khốn nạn, vì thất bại trong kinh doanh không từ thủ đoạn bán vợ của mình thay vì cày cuốc để trả lại số nợ đó, thì anh đã quyết định dùng chính thể xác của vợ mình.

Chồng bán vợ cho chủ nợ để trả nợ Dong Xiaowan
Từ khóa:
Tắt QC